Priser

 
Behandlings Priser
Diagnose, Gratis FREE
Bedøvelse, Gratis FREE
Midlertidig krone Gratis FREE
İmplantat    6800 NOK
İmplantat (Immedial loading)    7900 NOK
Krone- metall fra     1950 NOK
Krone Zirkonium    2500 NOK
Porselens laminat    2200 NOK
Sinus løft (1 mg.)    3880 NOK
Beintransplantasjon    2150 NOK
Hel protese fra kr      9800 NOK
Bleking en kjeve  1780 NOK
Bleking- oppe og nede      2450 NOK
Rotfylling 3 kanaler     2200 NOK
Rotfylling 2 kanaler     1700 NOK
Rotfylling 1 kanal       850 NOK
Hvit fylling      650 NOK
Rensing     600 NOK
Trekking     500 NOK